PARTNERI PODUJATIA

Generálny

Lundbeck Slovensko s.r.o.


Hlavní

Abbott, Bayer, Biogen Idec, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, Teva, UCB

  

Ostatní

Alien technik, Ambit Media, Amirex, Astellas, EBEWE, Egis, Fujitsu, Genzyme, Grifols, HARTMANN-RICO, INTES, Johnson&Johnson, Kimberly-Clark, MEDA, MedMedia, Merck, NEURIS, NEURO DEVICE, NYCOMED, OKI, Servier, S&T, Schwabe, Velcon, Wega-MS, Wörwag