Usporiadatelia

 
Slovenská neurologická spoločnosť SLS
Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziológiu SLS
Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť SLS

 

Spoluusporiadatelia

 
Česká neurologická společnost ČLS JEP
Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Neurologická klinika SZU a UNB, Bratislava
 
 

Predseda zjazdu


Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.


Čestné predsedníctvo zjazdu


Doc. MUDr. Ján Benetin, CSc.
predseda Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS
Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.
predseda Českej neurologickej společnosti ČLS JEP
Doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD.
predseda Slovenskej spoločnosti pre klinickú neurofyziológiu SLS
Doc. Ing. Jan Kremláček, PhD.
predseda České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
Prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
predseda Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS
 
Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Doc. MUDr. Michal Bar, PhD.
Prof. MUDr. Daniel Bartko, DrSc.
Prof. MUDr. Jozef Bednařík, CSc.
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.
Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Prof. MUDr. Miroslav Galanda, CSc.

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, CSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Kalvach CSc.
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, PhD.
Doc. MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc.
MUDr. Jiří Polívka, CSc.
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc.
Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc.
Prof. MUDr. Pavel Traubner, CSc.
Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
Prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc.

 
Vedecký a programový výbor 26. SČNZ


Prof. MUDr. Martin Bareš, PhD.
Doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
Prof. MUDr. Roman Herzig, PhD.
MUDr. Jozef Michalik
MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD.
Doc. MUDr. Irena Rektorová, PhD.
Prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
Doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
Doc. MUDr. David Školoudík, PhD.
Doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
MUDr. Kamil Zeleňák, PhD.

 

Vedecký a programový výbor 59. SČZKN


Prof. MUDr. Milan Brázdil, PhD.
MUDr. František Cibulčík, PhD.
Doc. MUDr. Robert Jech, PhD.
Doc. Ing. Jan Kremláček, PhD.
Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
Doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD.
 
 

Miestny organizačný výbor


Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
MUDr. Jozef Michalik
Prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.
Doc. MUDr. Božena Piťhová, CSc.
MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD.
MUDr. Štefan Sivák, PhD.
MUDr. Ema Kantorová, PhD.
MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, PhD.
MUDr. Babeta Hofericová
MUDr. Jana Dluhá

MUDr. Milan Grofik
Ľubica Hořínková
Věnceslava Šimšíková
 
 

Sekretariát zjazdu


Allnet, s.r.o / Ing. Peter Olajec