26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD

59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD  KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
 

Aula Magna Jesseniovej lekárskej fakulty

Univerzity Komenského

MARTIN, 7. - 10. november 2012                  

Pod záštitou:

   

Ing. Juraj Blanár

predseda Žilinského samosprávneho kraja

Mgr. Art. Andrej Hrnčiar

primátor mesta Martin

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

dekan Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského

Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD.

riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin