Skip to main content

Sídlo:

Neurologická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

Poštová adresa:

Neurologický spolok Martin, Kollárova 4248/2, 036 59 Martin

IČO: 50904124
Právna forma: Občianske združenie
E-mail: office@csneurol.sk

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2941041532/1100
IBAN: SK8311000000002941041532

Napíšte nám: