Skip to main content

Projekty Neurologického spolku Martin

2018

V roku 2018 Neurologický spolok Martin pri napĺňaní svojich cieľov:
 • organizoval Odborné podujatie s názvom 32. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD a 65. SPOLOČNÝ SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE, ktoré sa uskutočnilo
  v termíne 28. 11. – 01. 12. 2018 v Martine
 • obstaral kancelárske vybavenie Psychologickej ambulancie Neurologickej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Martin

2019

V roku 2019 Neurologický spolok Martin pri napĺňaní svojich cieľov:
 • PRECEPTORSHIP EPI – spolok spoluorganizoval v dňoch 3.-4. júna 2019 dvojdňový workshop – CLINICAL WORKSHOP ON EPILEPSY
 • realizácia kurzu extrapyramídových ochorení na Neurologickej klinike UNM
 • obstaral rekonštrukciu a vybavenie ambulancie

2020

V roku 2020 Neurologický spolok Martin pri napĺňaní svojich cieľov:
 • organizácia vzdelávacieho seminára o hlbokej mozgovej stimulácii pri xtrapyramídových ochoreniach pre regionálnych neurológov
 • kurz pre špecialistov na DBS v rámci Neurologickej kliniky UNM Martin
 • obstaranie programového vybavenia nevyhnutného pre účely dištančného vzdelávania na Neurologickej klinike UNM Martin

2021

V roku 2021 Neurologický spolok Martin pri napĺňaní svojich cieľov:
 • podpora odborných aktivít lekárov počas pandémie koronavírusu SARS-CoV-2

2022

V roku 2022 Neurologický spolok Martin pri napĺňaní svojich cieľov:
 • nákup kovového ambulantného nábytku pre potreby Neurologickej kliniky UNM
 • nákup kancelárskeho vybavenie pre ambulanciu  Neurologickej kliniky UNM
 • zabezpečenie ozvučenia konferenčnej miestnosti počas odborného podujatia
 • pokládka PVC v ambulanccii – Novákovský dom

2023

V roku 2023 Neurologický spolok Martin pri napĺňaní svojich cieľov:
 • nákup súpravy Human GFAP ELISA pre Neurologickú kliniku UNM
 • nákup GFAP (GA5) Mouse mAb pre Neurologickú kliniku UNM
 • nákup prístroja vHIT ICS Impulse pre Neurologickú kliniku UNM
 • úhrada registračných poplatkov na odborných seminároch a podujatiach
 • zabezpečenie ozvučenia konferenčnej miestnosti počas odborného podujatia
 • 1. MARTINSKÝ EXTRAPYRAMÍDOVÝ DEŇ 17.02.2023, Hotel Turiec, Martin
 • 7. Festival neuro kazuistík 14. – 15. 4. 2023 | Hotel Turiec Andreja Sokolíka 2, 036 01 Martin
 • Križovatky SM 18. máj 2023, 15:30 – 17:45, Hotel Turiec, A. Sokolíka 2, Martin
 • Seminár Neurologickej kliniky – NCMP 13.11.2023, 16:00 hod, Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24, Martin
 • SM seminár 16.11.2023, Hotel Turiec, Martin